FOREX กับเหตุผลที่ทำไมทุกคนอยากเข้ามาลงทุนกัน

FOREX กับเหตุผลที่ทำไมทุกคนอยากเข้ามาลงทุนกัน

FOREX กับเหตุผลที่ทำไมทุกคนอยากเข้ามาลงทุนกัน Forex Exchange เป็นตลาดเงินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก อีกทั้งยังมีสภาพคล่องที่สูงมาก มีมูลค่าเงินหมุนเวียน ในตลาดต่อวันกว่า 5.35ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งแต่เดิมนั้นตลาด Forex มีไว้สำหรับการซื้อขายเฉพาะกลุ่มสถาบันทางการเงิน ธนาคาร หรือหน่วยงานรัฐ บางประเภทเท่านั้น แต่เมื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น ระบบอินเตอร์แพร่หลายในกลุ่มประชาชนทั่วไป จึงมีการพัฒนาการลงทุนสำหรับรายย่อย หรือประชาชนทั่วไป สามารถเข้ามาซื้อขายในตลาด #Forex โดยใช้ อินเตอร์เน็ตส่งคำสั่งซื้อขายผ่านทางโบรกเกอร์ได้ ตลาด Forex Exchange นั้นมีตลาดใหญ่กระจายอยู่ที่ นิวยอร์ค ญี่ปุ่น ยุโรป และออสเตรเลีย ซึ่งเหตุนี้เองทำให้เวลาในการเปิด-ปิดทำการนั้นไม่ตรงกัน เสมือนหนึ่งว่าตลาด Forex นั้นเปิดตลอด 24 ชม. โดยจะปิดทำการเฉพาะวันหยุดเสาร์-อาทิตย์นั่นเอง ทำให้มูลค่าการซื้อ-ขายต่อ วันมีมากมายมหาศาลดังที่กล่าวข้างต้น…
Read more